MINI2.jpg
RAZSTAVA digitalnih ilustracij

razstava digitalnih ilustracij integralov Srečka Kosovela


Okno je simbol komunikacije med zunaj in znotraj, med vsebino in reprezentacijo, simbol dialoga med umetnikom in gledalcem, med včeraj in jutri. 

Projekt ∞KN@ se navdihuje pri zapuščini Avgusta Černigoja in Srečka Kosovela, ki sta živela in ustvarjala predvsem v občini Sežana in s svojim delom zazanamovala slovenski umetniški prostor. Skupno sta jima načela konstruktivizma, ki zagovarja univerzalno, uporabno in praktično umetnost, ki ima tudi socialno in družbeno vlogo.

Projekt ∞KN@ upošteva temeljne principe konstruktivizma, saj je temeljni razstavni objekt torba, ki je industrijski, uporabni izdelek. Na poklopcih torbe, ki so snemljivi in zamenljivi so bile razstavljene grafike – kolaži in kompozicije, ki so sodobne vizualne interpretacije Kosovelovih pesmi. Torbe so bile razstavljene v mobilnih vitrinah, »oknih« , na različnih točkah v občini Sežana, kar ustreza zahtevam konstruktivistov po umetnosti brez galerije, muzejev in cerkve.


DIGITALNE ILUSTRACIJE KOSOVELOVIH INTEGRALOV