MINI2.jpg

MODULART

kolekcija torb iz modularnih enot

Izvirnost projekta se kaže v inovativnem načinu ustvarjanja tridimenzionalnih form, v katerem se prvine in znanja modnega in industrijskega oblikovanja prepletajo in dopolnjujejo z oblikovanjem za okolje in tehnologijo za hitro prototipiranje. Modularna zasnova omogoča preprosto spreminjanje oblike in funkcije ter tako razvoj številnih različic objektov. Projekt Modulart tako obravnavava aktualne teme v oblikovanju in išče rešitve za aktualne izzive urbanega okolja prek raziskovalnega in k inovacijam naravnanega pristopa.

KOLEKCIJA TRANS-FORM

Ime serije torb, ki v prevodu pomeni preoblikovanje, se nanaša na značilnosti posameznih modulov, ki se v procesu generativnega oblikovanja transformirajo, oziroma deformirajo tako, da se njihova oblika prilagodi formi objekta-torbe. Ta del kolekcije je oblikovan z inovativnim postopkom, ki ga omogoča uporaba računalniškega CAD/CAM programa za 3D modeliranje »Rhinoceros«. Modularno geometrijsko teksturo sem preslikala na ustvarjeni trodimenzinalni objekt. Računalniški algoritem je iz dvodimenzionalne površine z deformacijo modulov ustvaril plašč geometrijskega telesa. Vsako posamezno enoto sem nato znova sploščila v dvodimenzionalno ploskev in jo izrezala na laser. Sestavljanje izrezanih koščkov je potekalo po točno določenem zaporedju. Samo pravilna razporeditev modulov v »mrežo« je omogočala ujemanje enot med seboj ter oblikovanje načrtovane forme torbe.

KOLEKCIJA RE-PEAT

 

Ime kolekcije izhaja iz angleške besede »repeat«, ki pomeni ponavljanje oziroma ponovitev in se nanaša na lastnost torb, ki so ustvarjene s ponavljanjem in povezovanjem enakih enot med seboj. Predpona »re« (ponovno) pa aplicira na okoljski vidik kolekcije, saj modularna zasnova ponuja številne priložnosti za implementacijo strategij trajnostnega oblikovanja – predelavo, ponovno uporabo, servisne storitve, posodobitve…

Inovativna konceptualna zasnova omogoča razvoj širokega spektra raznovrstnih torb. Vzorčna kolekcija je samo ena od številnih možnih variacij in primerov uporabe načela modularnosti, saj lahko tako obliko kot funkcijo izdelka po želji prilagajamo in spreminjamo zgolj z zamenjavo, dodajanjem ali odvzemanjem modulov. Sistem modularnosti zahteva tudi inovativne načine produkcije, saj predvideva uporabo tehnologije za hitro prototipiranje. Posamezni moduli se med seboj združujejo zgolj z zatikanjem, brez šivanja in lepljenja. Modularna zasnova omogoča enostavno razstavljanje in sestavljanje ter tako ponuja priložnost za nadgradnjo, prilagoditev in/ali posodobitev izdelka tako proizvajalcem kot uporabnikom.